ภาพชุด รายอในเรือนจำนราธิวาส…มิตรภาพและสันติไม่มีพรมแดน

  • user warning: Table './jihad_jannah/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1397694736 AND uid = 0 in /home/jihad/domains/jihadforjannah.com/public_html/bp5/includes/database.mysql.inc on line 174.
  • user warning: Table './jihad_jannah/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1397694736 AND s.uid > 0 ORDER BY s.timestamp DESC in /home/jihad/domains/jihadforjannah.com/public_html/bp5/includes/database.mysql.inc on line 174.

เก็บมาฝาก
แม้คุกจะปิดกั้นอิสรภาพทางกาย แต่ก็มิได้ขวางกั้นความสุขสงบทางจิตใจ โดยเฉพาะความสุขสงบอันเกิดจากศรัทธาในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้า...
เมื่อสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เรือนจำเมืองนราฯจึงจัดงานฮารีรายอให้กับผู้ต้องขังชาวไทยมุสลิมทั้งหญิงชาย ให้ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองตามประเพณี...
ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้ต้องขังหอบข้าวปลาอาหารมาร่วมแบ่งปัน แม้กายต้องอยู่ไกลห่างแต่ใจยังเกาะเกี่ยวถึงกัน...
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข่าวอิศรา


Chat module by BoWoB Chat for Drupal